Vad betyder egentligen “Slow Food”?

Slow Food-rörelsen är idag globalt känd och deras idéer börjar bli allt mer kända och får mer genomslag. Som namnet antyder är Slow Food en slags kulinarisk protest gentemot Fast Food,och när rörelsen bildades 1986 var just snabbmatskedjorna i en explosionsartad tillväxtfas. Italienaren Carlo Petrini protesterade mot öppnandet av McDonalds vid Spanska trappan i Rom vilket blev rörelsens start. Rörelsens viktigaste ambitioner är att främja lokala mat-traditioner, från allt vad gäller plantering, grödor, skörd, tillagning och presentation. Genom att främja lokalt odlad mat bevarar man både naturen då maten växer naturligt i sina ursprungsområden, men också den unika kulturen och de regionala variationerna i matlagning och odling.

Matindustrin i globaliseringens tidsålder

Matvaror importeras och exporteras idag fram och tillbaka över hela världen. Det kan vara svårt att veta vad som egentligen är nyttigt och vad som är onyttigt, vilka regler som gäller för kemikalier och besprutning i olika odlingsländer. En ekologisk vara kanske har fraktats med flyg – är det ett klimatsmart beslut för konsumenten? På en sida som www.slowfoodiskanenordost.se kan du hitta tips och information på vad som är riktigt odlad Slow food. Slow Food-rörelsen är noga med att uppmuntra till lokalt producerad mat, snarare än ekologiskt. Då vet du själv vilka regler som gäller, du kan prata med odlaren och samtidigt vet du precis hur långt maten fraktas.

Slow Food i Sverige

Slow Food finns idag även i Sverige. Närproducerat och ekologiskt, veganskt och hälsosam mat har haft en positiv trendkurva även här. Svenskar är några av de mest medvetna konsumenterna när det gäller vad vi stoppar i oss. Vill du ha bra tips på butiker, gårdar, restauranger eller odlingar där du kan hitta Slow Food kan du vända dig till de lokala Slow Food-organisationerna. Slow Food Stockholm eller Slow Food Göteborg har samlat bra information på sina hemsidor och du kan också hänga med på någon av deras sammankomster för att lära dig mer och testa svensk Slow Food i alla dess former.

Related Posts